قیمت میلگرد صادراتی چین افزایش یافت

تاریخ درج: 1395/12/09
قیمت میلگرد صادراتی چین افزایش یافت

با رونق بازار داخلی میلگرد و بیلت در چین قیمت میلگرد صادراتی آن نیز بالا رفته است. میلگرد صادراتی اخیرا به 460 تا 480 دلار هر تن فوب رسیده که 20 تا 25 دلار هر تن از هفته قبل بالاتر است. با این حال به نظر تحلیلگران افزایش قیمت کمکی به بهبود تقاضای خارجی نمی کند. به نظر مشتریان صادراتی، قیمت های چین بالا و غیر قابل قبول است.

قابل ذکر است میلگرد ترکیه 430 تا 440 دلار هر تن فوب به جنوب شرق آسیا پیشنهاد می شود از این رو علی رغم کرایه حمل بالاتر، نسبت به میلگرد چینی ارجحیت دارد.

در هر حال تولید کننده های چینی که بازار داخلی را پر رونق می بینند اصراری برای صادرات میلگرد خود ندارند.