قیمت بیلت سی آی اس افزایش یافت

تاریخ درج: 1395/12/01
قیمت بیلت سی آی اس افزایش یافت

رشد قیمت قراضه و بهبود تدریجی تقاضا در منطقه منا بیلت سی آی اس را بالا برده است. قیمت فعلی 375 تا 380 دلار هر تن فوب است که 10 دلار در یک هفته رشد داشته است. 

در خاور میانه و همچنین سایر بازارهای جهانی قراضه و میلگرد رو به بالاست از این رو بعید نیست بیلت بالاتر هم برود.

قیمت پیشنهادی کارخانه ها 385 تا 405 دلار هر تن فوب نیز شده است.