با توجه به کمبود نقدینگی در بازار ، پرشین فولاد جهت حمایت...

تاریخ درج: 1393/10/28
با توجه به کمبود نقدینگی در بازار ، پرشین فولاد جهت حمایت...
با توجه به کمبود نقدینگی در بازار ، پرشین فولاد جهت حمایت از خریداران اقدام به فروش محصولات با شرایط ال سی داخلی سه ماهه مینماید.