اضافه شدن گرید A4 به سبد محصولات پرشین فولاد

تاریخ درج: 1395/07/03
اضافه شدن گرید A4 به سبد محصولات پرشین فولاد درحال حاضر سایز A4 20 به سبد محصولات پرشین فولاد اضافه شده است و با سفارش قبلی دیگر سایزها تولید خواهد شد.