از بازار ورق روسیه چه خبر؟!

تاریخ درج: 1395/11/30
از بازار ورق روسیه چه خبر؟!

قیمت انواع ورق در بازار داخلی روسیه در فوریه بهبودهایی جزیی داشته است. بازار ورق سرد نسبت به ورق گرم بهتر بوده است. شاید تولید کننده های ورق گرم در کوتاه مدت مجبور شوند قیمت ها را کاهش نیز بدهند.

در فوریه ورق گرم در روسیه 3 تا 5 دلار رشد داشته 697 تا 702 دلار هر تن سی پی تی مسکو می باشد. موجودی انبار تجار بالاست از این رو فعلا از کارخانه ها خرید نمی کنند. آنها مجبورند در اعلام قیمت انعطاف پذیری داشته باشند تا جلب مشتری کنند. البته فصل ساخت و ساز نزدیک است در نتیجه کاهش قیمت های احتمالی جزیی خواهد بود.

ورق سرد در فوریه 2.5 تا 3 درصد رشد داشته 837 تا 840 دلار هر تن سی پی تی مسکو می باشد. فعالیت بازار باثبات است و موجودی بازار در توازن است. از این رو شاید تجار بتوانند رشد قیمت های کارخانه ها را به مشتریان خود منتقل کنند. با توجه به بهبود صنعت خودرو بعید است کارخانه ها حاضر شوند فعلا قیمت ورق سرد را در روسیه پایین بیاورند.