آمادگی دانیلی برای انتقال فناوری تولید فولاد به ایران به منظور کاهش مصرف انرژی

تاریخ درج: 1395/12/01
آمادگی دانیلی برای انتقال فناوری تولید فولاد به ایران به منظور کاهش مصرف انرژی

معاون شرکت دانیلی از آمادگی این شرکت برای انتقال فناوری تولید فولاد به ایران با هدف کاهش مصرف انرژی خبر  داد.

استفان برگر (Stefan Berger) معاون شرکت دانیلی شعبه آلمان، با اشاره به پروژه های فولاد مبارکه و هرمزگان، یکی از مشکلات تولید فولاد در ایران را کمبود و قیمت بالای آب عنوان کرد وگفت: با توجه به اینکه صنعت فولاد به آب فراوان نیاز دارد ما در نظر داریم تا تکنولوژی های جدید تولید فولاد با کاهش مصرف آب به ایران منتقل کنیم.وی افزود: انرژی ارزان، ذخایر غنی سنگ آهن و موقعیت جغرافیایی مناسب به عنوان مثال در خلیج فارس شرایط خوبی را برای تولید فولاد در ایران فراهم آورده استوی در ادامه گفت: هدف ما انتقال تکنولوژی به ایران است اما در کنار آن در نظر داریم تا در صورت تمایل شرکت های ایرانی از طریق فرستادن ناظران و مهندسان ، دانش فنی به ایران منتقل کنیم تا از طریق به کار گیری مهندسان و جوانان تحصیلکرده ایرانی به رشد اشتغال نیز کمک کنیم.