استاندارد ها و گواهینامه ها 1398/09/24
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگرد A3 10 50500 ریال 0
میلگرد A3 12 49500ریال 0
میلگرد A3 14 49000ریال 0
میلگرد A3 16 تا 25 48500ریال 0
میلگرد A3 28 و 32 49000 ریال 0
پروفیل 20 * 40 70000 ریال 0
پروفیل 40 * 40 70000 ریال 0
پروفیل 60 * 40 70000 ریال 0
پروفیل 80* 40 70000 ریال 0