استاندارد ها و گواهینامه ها 1397/05/28
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگردA3 10 0 ریال 0
َA3 12 0 ریال 0
میلگرد 0 0 0
میلگرد 16 تا 25 0 ریال 0
میلگرد 32 و 28 0 ریال 0