استاندارد ها و گواهینامه ها 1397/10/30
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگردA3 10 37700 ریال 0
َA3 12 36700 ریال 0
میلگرد 14 35700ریال 0
میلگرد 16 تا 25 35200 ریال 0
میلگرد 32 و 28 35700 ریال 0