استاندارد ها و گواهینامه ها 1397/09/22
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگردA3 10 40000 ریال 0
َA3 12 39000 ریال 0
میلگرد 14 0 ریال 0
میلگرد 16 تا 25 37500 ریال 0
میلگرد 32 و 28 38500 ریال 0