استاندارد ها و گواهینامه ها 1397/11/27
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگردA3 10 49500 ریال 0
َA3 12 49500 ریال 0
میلگرد 14 47000ریال 0
میلگرد 16 تا 25 46500ریال 0
میلگرد 32 و 28 47000 ریال 0