استاندارد ها و گواهینامه ها 1397/08/27
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگردA3 10 0 ریال 0
َA3 12 45500 ریال 0
میلگرد 14-16 44500 ریال 0
میلگرد 18-20-22-25 43500 ریال 0
میلگرد 32 و 28 0 ریال 0