استاندارد ها و گواهینامه ها 1399/05/22
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگرد A3 10 99000 ریال 0
میلگرد A3 12 97000 ریال 0
میلگرد A3 14 95500 ریال 0
میلگرد A3 16 تا 25 95000 ریال 0
میلگرد A3 28 و 32 95500ریال 0
پروفیل 20 * 40 165000 ريال 0
پروفیل 40 * 40 165000 ريال 0
پروفیل 60 * 40 165000 ريال 0
پروفیل 80* 40 165000 ريال 0