استاندارد ها و گواهینامه ها 1398/04/05
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگردA3 10 46500 ریال 0
َA3 12 45500ریال 0
میلگرد 14 44800ریال 0
میلگرد 16 تا 25 44500ریال 0
میلگرد 32 و 28 44800 ریال 0