استاندارد ها و گواهینامه ها 1397/07/27
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگردA3 10 0 ریال 0
َA3 12 0 ریال 0
میلگرد 14 45500 ریال 0
میلگرد 16 تا 25 45000 ریال 0
میلگرد 32 و 28 0 ریال 0