استاندارد ها و گواهینامه ها 1397/03/02
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگردA3 10 29100ریال 0
َA3 12 28700ریال 0
میلگرد 14 27800ریال 0
میلگرد 16 تا 25 27700ریال 0
میلگرد 32 و 28 28300ریال 0