استاندارد ها و گواهینامه ها 1398/02/03
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگردA3 10 50800 ریال 0
َA3 12 49800ریال 0
میلگرد 14 48300ریال 0
میلگرد 16 تا 25 47800ریال 0
میلگرد 32 و 28 48300 ریال 0