استاندارد ها و گواهینامه ها 1398/06/31
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگرد A3 10 40200 ریال 0
میلگرد A3 12 41200ریال 0
میلگرد A3 14 40700ریال 0
میلگرد A3 16 تا 25 40200ریال 0
میلگرد A3 28 و 32 40700 ریال 0
پروفیل 20 * 40 58000 ریال 0
پروفیل 40 * 40 58000 ریال 0
پروفیل 80* 40 58000 ریال 0