استاندارد ها و گواهینامه ها 1398/01/05
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگردA3 10 0ریال 0
َA3 12 0 ریال 0
میلگرد 14 49000ریال 0
میلگرد 16 تا 25 47500ریال 0
میلگرد 32 و 28 49000 ریال 0