استاندارد ها و گواهینامه ها 1398/03/03
کالا سایز قیمت درب کارخانه (هر کیلو) قیمت بنگاه تهران (هر کیلو)
میلگردA3 10 52200 ریال 0
َA3 12 51200ریال 0
میلگرد 14 49700ریال 0
میلگرد 16 تا 25 49200ریال 0
میلگرد 32 و 28 49700 ریال 0